Szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny)

Szkolenie

Celem szkolenia jest przyswojenie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania pracy. Osobą prowadzącą jest specjalista z zakresu BHP.

Adresaci

Nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający praktyki studenckie, uczniowie szkół zawodowych odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładzie pracy.


Tematyka

  • Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy.
  • Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie pracy i podstawowe środki zapobiegawcze.
  • Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych.
  • Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika.
  • Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.
  • Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.
Cena: -

Czas trwania:

3 godziny dydaktyczne

Ważne informacje

Zajęcia odbywają się w budynku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 15, w nowoczesnych salach dydaktycznych.

Kurs jest organizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Dla instytucji oraz firm świadczymy usługę szkolenia w miejscu Państwa działalności – o szczegóły proszę zapytać mailowo lub telefonicznie.

Więcej informacji: tel. 506 806 848 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl

Powiązane kursy i szkolenia

-