Szkolenie okresowe BHP dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szkolenie

Celem szkolenia jest aktualizacja wiedzy i umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania pracy. Osobom prowadzącą jest specjalista z zakresu BHP.

Adresaci

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych i pokrewnych, do których na przykład należą pracownicy wykonujący czynności składające się na proces technologiczny lub świadczenie usług, wykonujący prace pomocnicze potrzebne do obsługi tych procesów albo prace mające charakter rzemiosła.


Tematyka

  • Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy.
  • Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie pracy i podstawowe środki zapobiegawcze.
  • Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych.
  • Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika.
  • Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.
  • Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.
Cena: Do ustalenia indywidualnie

Czas trwania:

8 godzin dydaktycznych.

Ważne informacje

Zajęcia odbywają się w budynku Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 15, w nowoczesnych salach dydaktycznych.

Kurs jest organizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Dla instytucji oraz firm świadczymy usługę szkolenia w miejscu Państwa działalności – o szczegóły proszę zapytać mailowo lub telefonicznie.

Więcej informacji: tel. 506 806 848 lub e-mail: mstachowski@twp.szczecin.pl.