Szkolenie okresowe BHP dla osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych

Szkolenie

Celem szkolenia jest aktualizacja wiedzy i umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania pracy. Osobą prowadzącą jest specjalista z zakresu BHP.

Adresaci

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno-biurowych, w tym przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracownicy placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.


Tematyka

  • Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy.
  • Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie pracy i podstawowe środki zapobiegawcze.
  • Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych.
  • Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika.
  • Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.
  • Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.
Cena: 100,00 PLN / os.

Czas trwania:

8 godzin dydaktycznych.

Ważne informacje

Zajęcia odbywają się w budynku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 15, w nowoczesnych salach dydaktycznych.

Kurs jest organizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Dla instytucji oraz firm świadczymy usługę szkolenia w miejscu Państwa działalności – o szczegóły proszę zapytać mailowo lub telefonicznie.

Więcej informacji: tel. 506 806 848 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl

Powiązane kursy i szkolenia

-