Działanie 7.2 – „CENTRUM WSPARCIA – Klub AISZ TWP OR w Szczecinie”

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie realizował projekt w ramach działania: 7.2 RPO WZ 2014-2020 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej pod nazwą: „Centrum Wsparcia Klub Aktywnej Integracji Społeczno-Zawodowej w Szczecinie”. W związku z zakończeniem w lutym 2023 r. projektu uprzejmie informujemy, że nasz Klub nadal będzie funkcjonował.

Centrum Wsparcia  – Klub Aktywnej Integracji Społeczno-Zawodowej w Szczecinie przeznaczony jest wyłącznie dla opuszczających jednostki penitencjarne oraz ich najbliższych z województwa zachodniopomorskiego.

Aby uzyskać stały dostęp do oferty  aktywizującej zapraszamy do biura TWP OR w Szczecinie przy ul. Potulickiej 16 celem złożenia formularza zgłoszeniowego, uprawniającego do korzystania w ramach klubu do bezpłatnego wsparcia.

Do pobrania formularz zgłoszeniowy: Zgłoszenie Klub AISZ

Osoba zgłaszająca się do Centrum musi posiadać przy sobie:

 • świadectwo zwolnienia z jednostki

W ramach Centrum świadczona jest specjalistyczna pomoc:

 • osoby pierwszego kontaktu,
 • terapeuty rozwoju osobistego (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym),
 • terapeuty uzależnień (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym),
 • doradcy zawodowego.

Osoby korzystające z pomocy Centrum, mogą bezpłatnie skorzystać z:

 • Komputera, ksera, drukarki oraz telefonu (np. do napisania CV poszukiwania pracy, kontaktu z potencjalnym pracodawcą itp.)
 • Udzielania informacji o aktualnych ofertach pracy / kursach / szkoleniach
 • Szkoleń realizowanych w ramach działalności TWP – zgodnie z dostępną ofertą -> OFERTA
 • Podręcznika– rozwój osobisty, aktywizacja zawodowa

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Centrum Wsparcia – Klub AISZ TWP OR w Szczecinie” w ramach działania: 7.2 RPO WZ 2014-2020 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej.

Termin realizacji projektu: 02 stycznia 2020 r. – 28 luty 2023 r.
Dofinansowanie projektu ze środków UE: 1.144.764,00 PLN
Całkowita wartość projektu: 1.240.764,00 PLN
Numer umowy o dofinansowanie: RPZP.07.02.00-32-K010/19-00

Rekrutacja do projektu jest ciągła, począwszy od stycznia 2020 r. (ilość miejsc ograniczona)

Biuro projektu: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin.
Kontakt: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: projekt72@twp.szczecin.pl.


Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z terenu województwa zachodniopomorskiego:
które opuściły w przeszłości zakład karny i areszt śledczy (wymóg konieczny!), zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnością,
powyżej 18 roku życia (zarówno kobiety jak i mężczyźni).

Liczba miejsc: 120.

Udział w projekcie jest bezpłatny – to my płacimy Tobie!
W ramach projektu proponujemy:

 1. Doradztwo zawodowe.
 2. Indywidualna terapia psychologiczna.
 3. Terapia rodzinna.
 4. Poradnictwo prawne.
 5. Integracyjne wyjścia do teatru, filharmonii, opery, kina itp.
 6. Terapia rozwoju osobistego wraz z profilaktyką uzależnień.
 7. Warsztaty aktywizacji zawodowej.
 8. Kwalifikacyjne KURSY zawodowe wraz z egzaminem np. spawacz, elektryk, prawo jazdy i inne.
 9. Pośrednictwo pracy.

Uczestnicy otrzymują:

 • zwrot kosztów dojazdu,
 • poczęstunek,
 • stypendium FINANSOWE za udział w szkoleniach,
 • odzież ochronną na szkolenia,
 • ubezpieczenie NNW,
 • podręczniki oraz materiały szkoleniowe.
 • dla uczestników dojeżdżających spoza Szczecina – zapewniamy zakwaterowanie na czas szkolenia.

Harmonogramy wsparcia:

Zapytania ofertowe:

 1. Zapytanie o cenę – zorganizowanie i przeprowadzenie doradztwa zawodowego podczas rekrutacji oraz doradztwa zawodowego – opracowanie ścieżki reintegracji (12.02.2020 r.)
 2. Zapytanie o cenę – zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych spotkań z prawnikiem (poradnictwo prawne) (26.02.2020 r.)
 3. Szacowanie wartości zamówienia – zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych oraz egzaminów (06.07.2020 r)
 4. Zapytanie o cenę – zorganizowanie i przeprowadzenie doradztwa zawodowego podczas rekrutacji oraz doradztwa zawodowego- opracowanie ścieżki reintegracji dla 80 osób dorosłych, powyżej 18 roku życia (02.09.2020 r.)
 5. Szacowanie wartości zamówienia – zorganizowanie i przeprowadzenie pośrednictwa pracy dla 100 osób dorosłych (13.03.2020 r.)
 6. Zapytanie o cenę – indywidualne spotkania z psychologiem-terapeutą (26.02.2020 – 05.03.2020 r.)
 7. Zapytanie o cenę – spotkania z terapeutą podczas rekrutacji oraz spotkań z terapeutą (12-20.02.2020 r.)
 8. Zapytanie o cenę – terapia rozwoju osobistego z profilaktyką uzależnień (27.02-06.03.2020 r.)
 9. Zapytanie o cenę – zorganizowanie i przeprowadzenie doradztwa zawodowego podczas rekrutacji oraz doradztwa zawodowego – opracowanie ścieżki reintegracji dla 20 osób dorosłych (14-22.09.2022 r.)
 10. Zapytanie o cenę – zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych spotkań z prawnikiem (poradnictwo prawne) dla 20 osób dorosłych (14-22.09.2022 r.)

Dokumenty projektowe:

 1. Regulamin udziału w Projekcie
 2. Kwestionariusz rekrutacyjny
 3. Wykaz form wsparcia dla uczestników projektu

Projekt promuje zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w tym niedyskryminacji dla osób z niepełnosprawnością.