Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie zaprasza do udziału w projekcie 8.6 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe szansą na nowy zawód!” Projekt promuje równe szanse i jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami


„Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego”.

Udział w projekcie jest bezpłatny!
Okres realizacji: 01.09.2018 r. – 30.11.2020 r.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

  • osoby powyżej 18 roku życia,
  • osoby uczące się lub pracujące lub zamieszkujące na terenie województwa zachodniopomorskiego,
  • osoby nie prowadzące własnej działalności gospodarczej.

W ramach projektu  uczestnicy skorzystają z następujących form wsparcia:

  • doradztwo zawodowe oraz utworzenie Indywidualnego Planu Działania,
  • udział w kursach zakończonych egzaminem zewnętrznym potwierdzającym nabycie kwalifikacji w zawodach: elektryk, spawacz MAG, spawacz TIG, kucharz oraz Programista Aplikacji w języku Python (wymagana znajomość języka angielskiego),
  • zwrot kosztów dojazdu na indywidualne spotkania doradcze / kursy zawodowe oraz egzamin.

Każdy moduł kursu kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym nabycie kwalifikacji zawodowych.


Jak się zgłosić na szkolenie?

  • Należy pobrać poniższe dokumenty rekrutacyjne, wypełnić je, a następnie wysłać (poczta lub skan) lub dostarczyć osobiście do siedziby Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin.
  • Dokumenty można wypełnić również na miejscu w naszej siedzibie.

Rekrutacja na kursy Spawacz TIG, Spawacz MAG, Elektryk oraz Kucharz i Programisty Python została zakończona.


Dokumenty rekrutacyjne:

Zapytania o cenę:

Harmonogramy:


Uwaga!!!

Szanowni Państwo,
informujemy, iż w związku z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2020 r. wszystkie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne w okresie od 12.03.2020 r. aż do odwołania zawieszają swoją działalność wychowawczo-dydaktyczną.

W związku z zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się wirusa SARA-CoV-2 w poczuciu odpowiedzialności i wspierania działań instytucji zapewniających bezpieczeństwo, informujemy, iż Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie od 12.03.2020 r. aż do odwołania zawiesza wszystkie zajęcia w ramach kursów i szkoleń.
Kontynuowanie działań szkoleniowych nastąpi w późniejszym czasie, w zależności od decyzji podejmowanych w kraju o czym niezwłocznie będziemy informować.


Kontakt:
tel. 91 44 80 021
e-mail: projekt7286@twp.szczecin.pl