Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie zaprasza do udziału w projekcie 8.6 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe szansą na nowy zawód!” Projekt promuje równe szanse i jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami


„Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego”.

Udział w projekcie jest bezpłatny!
Okres realizacji: 01.09.2018 r. – 30.11.2020 r.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • osoby powyżej 18 roku życia,
 • osoby uczące się lub pracujące lub zamieszkujące na terenie województwa zachodniopomorskiego,
 • osoby nie prowadzące własnej działalności gospodarczej.

W ramach projektu  uczestnicy skorzystają z następujących form wsparcia:

 • doradztwo zawodowe oraz utworzenie Indywidualnego Planu Działania,
 • udział w kursach zakończonych egzaminem zewnętrznym potwierdzającym nabycie kwalifikacji w zawodach: elektryk, spawacz MAG, spawacz TIG, kucharz oraz Programista Aplikacji w języku Python (wymagana znajomość języka angielskiego),
 • zwrot kosztów dojazdu na indywidualne spotkania doradcze / kursy zawodowe oraz egzamin.

Każdy moduł kursu kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym nabycie kwalifikacji zawodowych.


Jak się zgłosić na szkolenie?

 • Należy pobrać poniższe dokumenty rekrutacyjne, wypełnić je, a następnie wysłać (poczta lub skan) lub dostarczyć osobiście do siedziby Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin.
 • Dokumenty można wypełnić również na miejscu w naszej siedzibie.

Rekrutacja na kursy Spawacz TIG, Spawacz MAG, Elektryk oraz Kucharz i Programisty Python została zakończona.


Egzamin czeladniczy – Kucharz


Dokumentacja wymagana do egzaminu czeladniczego w zawodzie – kucharz:

 1. Zdjęcie legitymacyjne
 2. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły (ostatnia szkoła)
 3. Wniosek (pobierz)

Komplet dokumentów należy dostarczyć do Pani Pauliny Jakubowskiej lub przesłać pocztą tradycyjną z dopiskiem “Kurs kucharza – TWP”  do 16 października br. na adres:

Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości, ul. Wojska Polskiego 78, 70 – 482 Szczecin.

O terminie egzaminu powiadomimy niezwłocznie po uprzednim zebraniu wymaganej dokumentacji od wszystkich uczestników projektu. W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt: (91) 422 22 78.

 


Dokumenty rekrutacyjne:

Zapytania o cenę:

Harmonogramy:


Uwaga!!!

Szanowni Państwo,
informujemy, iż w związku z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2020 r. wszystkie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne w okresie od 12.03.2020 r. aż do odwołania zawieszają swoją działalność wychowawczo-dydaktyczną.

W związku z zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się wirusa SARA-CoV-2 w poczuciu odpowiedzialności i wspierania działań instytucji zapewniających bezpieczeństwo, informujemy, iż Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie od 12.03.2020 r. aż do odwołania zawiesza wszystkie zajęcia w ramach kursów i szkoleń.
Kontynuowanie działań szkoleniowych nastąpi w późniejszym czasie, w zależności od decyzji podejmowanych w kraju o czym niezwłocznie będziemy informować.


Kontakt:
tel. 91 44 80 021
e-mail: projekt7286@twp.szczecin.pl