Pierwsza pomoc udzielana psom i kotom (przy współpracy z TOZ Szczecin)

Szkolenie

Celem kursu jest nabycie umiejętności prawidłowego udzielania pierwszej pomocy przedweterynaryjnej psom i kotom. Tematyka kursu obejmuje zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty udzielania pierwszej pomocy w nagłej sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Osobą prowadzącą jest lekarz weterynarii, kierownik przychodni dla zwierząt szczecińskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. W ramach szkolenia przewidziane są zajęcia praktyczne z wykorzystaniem fantomu psa oraz żywego zwierzęcia.

NOWOŚĆ – PIERWSZY TAKI KURS W SZCZECINIE!

Szkolenie realizowane we współpracy ze szczecińskim oddziałem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Część wpływów ze szkolenia zostanie przekazana na rzecz TOZ w Szczecinie.

Adresaci

Kurs pierwszej pomocy psom i kotom adresowany jest głównie do właścicieli i opiekunów zwierząt domowych i wolnożyjących, a także do osób, których praca zawodowa wymaga kontaktu ze zwierzętami domowymi: hodowców, petsitterów, groomerów, behawiorystów, dogoterapeutów, trenerów, służb mundurowych, inspektorów organizacji zajmujących się opieką i dobrostanem zwierząt, osób prowadzących hotele i szkoły dla zwierząt, wolontariuszy w schroniskach dla zwierząt oraz TOZ. Uczestnikami szkolenia mogą być również wszystkie osoby chcące zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy zwierzętom domowym.


Tematyka

  • Zapewnianie bezpieczeństwa sobie i poszkodowanemu zwierzęciu
  • Rozpoznawanie stanów zagrożenia zdrowia i życia zwierząt
  • Rodzaje urazów i zdarzeń nagłych z udziałem zwierząt
  • Badanie podstawowych parametrów życiowych psów i kotów
  • Przeprowadzanie badania urazowego
  • Przeprowadzanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
  • Zakładanie opatrunków, usztywnianie kończyn po złamaniach/zwichnięciach, tamowanie krwotoków
  • Postępowanie w przypadku zadławienia
Cena: 350 zł

Czas trwania:

8 godzin zegarowych w godz. 8:00-16:00

Ważne informacje

Zajęcia odbywają się w budynku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 15, w nowoczesnych salach dydaktycznych.

Dla instytucji, firm lub grup zorganizowanych świadczymy usługę kursu pierwszej pomocy dla zwierząt w miejscu Państwa działalności – o szczegóły proszę zapytać mailowo lub telefonicznie.

Więcej informacji: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl.