Przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Szkolenie

Poznanie metod i skutecznych narzędzi odróżniania sytuacji mobbingowych od tych, które noszą wyłącznie znamiona konfliktu, a nie są mobbingiem. Szkolenie przygotowuje uczestników do rozpoznawania sytuacji o charakterze mobbingowym i ich odróżniania od innych zjawisk niepożądanych, charakterystycznych dla danego środowiska pracy.

Uczestnicy szkolenia poznają przyczyny powstawania zjawiska mobbingu w miejscu pracy, a podczas warsztatów poznają swój indywidualny styl myślenia, który pokaże dlaczego każdy z nas inaczej odbiera informacje, reaguje na konflikt czy inaczej radzi sobie w trudnych sytuacjach.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, specjalistów HR, psychologów oraz instytucji publicznych oraz pracodawców. Udział mogą wziąć również pozostałe zainteresowane osoby, które chcą zaktualizować i usystematyzować swoją wiedzę.


Tematyka

  • Wprowadzenie do tematyki mobbingu.
  • Definicja mobbingu – czym jest mobbing?
  • Zakaz dyskryminacji i nierównego traktowania.
  • Obowiązki pracodawców w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji wynikające z przepisów prawa.
  • Postępowania sądowe  w sprawach dotyczących mobbingu – przykłady.
  • Mobbing w miejscu pracy – działania praktyczne zapobiegające zjawisku – warsztaty.
  • Komunikacja w zespole – warsztaty.
  • Konflikt jako źródło mobbingu.
  • FRIS – praktyczne narzędzie rozwojowe – warsztaty.
  • Zasady dotyczące kultury pracy.
Cena: 350 PLN, dla grup zorganizowanych cena do uzgodnienia

Czas trwania:

Szkolenie trwa 5 godz. dydaktycznych w wybrane dni tygodnia od poniedziałku do piątku 9.00 -13.00, dla grup zorganizowanych termin szkolenia do ustalenia

Ważne informacje

Zajęcia odbywają się w budynku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 15, w nowoczesnych salach dydaktycznych.

Kurs jest organizowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Dla instytucji oraz firm świadczymy usługę szkolenia w miejscu Państwa działalności – o szczegóły proszę zapytać mailowo lub telefonicznie.

Więcej informacji: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl.

Powiązane kursy i szkolenia

-