Kurs Operator konwencjonalnych obrabiarek skrawających

Szkolenie

Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie:

 • czytania dokumentacji i rysunków technicznych,
 • samodzielnej pracy na obrabiarkach konwencjonalnych,
 • korzystania z narzędzi pomiarowych,
 • wiedzy z zakresu technologii obróbki skrawaniem (toczenie, frezowanie, wiercenie),
 • doboru narzędzi oraz parametrów skrawania do obróbki na obrabiarkach konwencjonalnych.

Po ukończeniu kursu uczestnik zdobędzie umiejętności z zakresu przygotowywania obrabiarek konwencjonalnych do obróbki:

 • mocowania narzędzi skrawających,
 • obsługę narzędzi pomiarowych do kontroli przedmiotów po obróbce,
 • zabezpieczenie i konserwacje obrabiarki,
 • doboru parametrów skrawania.

Po ukończeniu kursu uczestnik zdobędzie umiejętności z zakresu wykonywanie obróbki na obrabiarkach konwencjonalnych:

 • samodzielna obsługa obrabiarek konwencjonalnych,
 • mocowanie przedmiotów do obróbki,
 • uruchamianie obrabiarek,
 • wykonywanie operacji obróbki skrawaniem: toczeniem, frezowaniem, szlifowaniem,
 • nadzorowanie przebiegu obróbki,
 • kontrola i ocena stopnia zużycia ostrza narzędzia,
 • kontrola i korekta wyników obróbki,
 • obróbka wyrobu zgodnie z dokumentacją technologiczną.

Prowadzący zajęcia:

 • posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w przemyśle,
 • są egzaminatorami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnych w zawodzie operator obrabiarek skrawających,
 • współpracują z Zachodniopomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości,
 • doskonale potrafią przekazać wiedzę i umiejętności praktyczne.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla osób  chcących pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 • ukończone 18 lat,
 • minimum ukończona szkoła podstawowa/gimnazjum,
 • wskazana podstawowa znajomość rysunku technicznego.

Maksymalna liczba uczestników kursu: 6 osób.


Tematyka

 • Przepisy BHP przy obsłudze obrabiarek konwencjonalnych.
 • Podstawy technologii obróbki skrawaniem.
 • Podstawy rysunku technicznego.
 • Dobór parametrów skrawania do obróbki.
 • Obsługa obrabiarek konwencjonalnych: tokarka, frezarka, szlifierka do płaszczyzn, piła taśmowa – ćwiczenia praktyczne.
Cena: 2.450 PLN

Czas trwania:

Szkolenie trwa 60 godz. dydaktycznych w systemie weekendowym sobota i niedziela (9.00-17.00). Zajęcia teoretyczne - 7 godzin. Zajęcia praktyczne - 53 godziny.

Ważne informacje

Zajęcia odbywają się w budynku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 15, w nowoczesnych salach dydaktycznych.

Zajęcia praktyczne odbywają się w odpowiednio przystosowanych pracowniach wyposażonych w profesjonalny sprzęt.

Kurs jest organizowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Dla instytucji oraz firm świadczymy usługę szkolenia w miejscu Państwa działalności – o szczegóły proszę zapytać mailowo lub telefonicznie.

Więcej informacji: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl.