Kurs Operator – Programista CNC maszyn sterowanych numerycznie

Szkolenie

Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie:

 • samodzielnej pracy na tokarkach i frezarkach CNC,
 • obsługi i programowania w systemach sterowania SINUMERIK i HAAS,
 • czytania dokumentacji i rysunków technicznych,
 • korzystania z narzędzi pomiarowych,
 • wiedzy z zakresu technologii obróbki skrawaniem (toczenie + frezowanie)
 • oraz o sposobach doboru narzędzi oraz parametrów pracy podczas obróbki CNC.

Po ukończeniu kursu uczestnik zdobędzie umiejętności z zakresu przygotowywania obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki:

 • ustawianie punktów charakterystycznych obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • obsługę narzędzi pomiarowych do kontroli przedmiotów po obróbce,
 • mocowania narzędzi skrawających w gniazdach narzędziowych,
 • zabezpieczenie i konserwacje obrabiarki,
 • ustalania i wprowadzania do sterownika obrabiarki sterowanej numerycznie wartości korekcyjnych narzędzi skrawających,
 • wprowadzać programy obróbki do sterownika obrabiarki sterowanej numerycznie,
 • testować i wykonywać symulowanie programu obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie.

Po ukończeniu kursu uczestnik zdobędzie umiejętności z zakresu wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie:

 • samodzielna obsługa i programowanie centrów CNC tokarskich i frezarskich,
 • mocowanie przedmiotów do obróbki,
 • ustalanie punktów zerowych przedmiotu obrabianego,
 • uruchamianie obrabiarki CNC w trybie ręcznym i automatycznym,
 • wykonywanie operacji obróbki skrawaniem,
 • nadzorowanie przebiegu obróbki,
 • kontrola i ocena stopnia zużycia ostrza narzędzia,
 • wymiana ostrza w przypadku nadmiernego zużycia lub uszkodzenia,
 • kontrola i korekta wyników obróbki,
 • obróbka wyrobu zgodnie z dokumentacją technologiczną.

Prowadzący zajęcia:

 • posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w przemyśle,
 • są egzaminatorami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnych w zawodzie operator obrabiarek skrawających,
 • współpracują z Zachodniopomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości,
 • doskonale potrafią przekazać wiedzę i umiejętności praktyczne.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą poznać obrabiarki CNC i w przyszłości pracować w zawodzie operatora.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 • ukończone 18 lat,
 • minimum ukończona szkoła podstawowa/gimnazjum,
 • podstawowa umiejętność obsługi komputera,
 • wskazana podstawowa znajomość rysunku technicznego.

Galeria zdjęć:


Tematyka

 • Podstawy technologii obróbki skrawaniem.
 • Programowanie toczenia z zastosowaniem symulatora – toczenie.
 • Programowanie frezowania z zastosowaniem symulatora – frezowanie.
 • Tworzenie programów obróbkowych z wykorzystaniem technologii CAM (TOPCAM).
 • Obsługa tokarki CNC z układem sterowania SINUMERIK 808 D.
 • Obsługa frezarki CNC Mini Mill HAAS z układem sterowania HAAS.
Cena: 3500 PLN , certyfikat TÜV 350 PLN

Czas trwania:

Szkolenie trwa 80 godz. dydaktycznych w systemie weekendowym sobota i niedziela (9.00-17.00). Terminy: 20-21.04/27-28.04/11-12.05/18-19.05.2024r.

Ważne informacje

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych salach dydaktycznych na terenie Szczecina (laboratorium komputerowe – symulator obróbki i programowania na maszynach CNC). Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach wyposażonych w nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie.

Możliwość uzyskania uznawanego na całym świecie certyfikatu TÜV Rheinland.

Kurs jest organizowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Dla instytucji oraz firm świadczymy usługę szkolenia w miejscu Państwa działalności – o szczegóły proszę zapytać mailowo lub telefonicznie.

Więcej informacji: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl.