Działanie 7.2 „Klub Aktywnej Integracji Społeczno-Zawodowej w Szczecinie”

Projekt promuje równe szanse i jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie oraz Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT zaprasza do udziału w projekcie 7.2 „Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej” pod nazwą: „Klub Aktywnej Integracji Społeczno-Zawodowej w Szczecinie”


Udział w projekcie jest bezpłatny!
Okres realizacji: 1.10.2018 r. – 31.12.2019 r.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • osoby z niepełnosprawnościami z terenu województwa zachodniopomorskiego w tym osoby bezrobotne zainteresowane nabyciem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych oraz skorzystaniem z form reintegracji zdrowotnej i społecznej,
 • osoby z otoczenia osób z niepełnosprawnościami z terenu województwa zachodniopomorskiego zainteresowane udziałem w terapii rodzinnej.

W ramach Klubu Aktywnej Integracji Społeczno-Zawodowej w Szczecinie uczestnicy projektu skorzystają z następujących form wsparcia:

 • treningi rozwoju interpersonalnego,
 • indywidualna terapia psychologiczna,
 • terapia rodzinna,
 • poradnictwo prawne,
 • terapia uzależnień/socjoterapia,
 • aktywna terapia ruchowa/rehabilitacja/gimnastyka,
 • warsztaty aktywizacji zawodowej,
 • szkolenia zawodowe kończące się egzaminem zewnętrznym,
 • 3-miesięczny staż w przedsiębiorstwie,
 • pośrednictwo pracy.

HARMONOGRAMY DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ TWP

 1. Doradztwo osobiste z elementami terapii uzależnień / socjoterapii – spotkania ustalane indywidualnie
 2. Terapia ruchowa/rehabilitacja – spotkania ustalane indywidualnie w terminie 05.2019 – 07.2019
 3. Szkolenia zawodowe
  Harmonogram szkoleń – gr I
  Harmonogram szkoleń – gr II
  Harmonogram szkoleń – gr III
  Harmonogram szkoleń – gr IV
 4. Staże zawodowe – realizowane indywidualne.Termin zakończenia 31.10.2019

HARMONOGRAMY DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ INBIT – LINK –

Zapewniamy: zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe, materiały dydaktyczne.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA.


Jak się zgłosić na szkolenie?
Należy pobrać poniższe dokumenty rekrutacyjne, wypełnić je, a następnie wysłać (poczta lub skan) lub dostarczyć osobiście do siedziby Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-952 Szczecin. Dokumenty można wypełnić również na miejscu w naszej siedzibie.

Do pobrania:

Zapytania ofertowe:

Kontakt:
tel. 91 44 80 021
e-mail: projekt7286@twp.szczecin.pl


W związku z zakończeniem w dniu 31 grudnia 2019 r. projektu w ramach RPO WZ 2014-2020 Działanie 7.2 pn. „Klub Aktywnej Integracji Społeczno-Zawodowej w Szczecinie” uprzejmie informujemy, że nasz Klub nadal będzie funkcjonował. Aby uzyskać stały dostęp do szerokiej oferty szkoleniowo – aktywizującej serdecznie zapraszamy do biura TWP OR w Szczecinie przy ul. Potulickiej 16 celem złożenia formularza zgłoszeniowego, uprawniającego do korzystania w ramach klubu do bezpłatnych kursów/ szkoleń/ seminariów oraz ofert aktywizujących. Na tej stronie dostępne będą również informacje o bieżących działaniach prowadzonych na rzecz aktywizacji społeczno – zawodowej osób z niepełnosprawnościami.


Do pobrania aktualny formularz zgłoszeniowy:


Uwaga!!!

Szanowni Państwo,
informujemy, iż w związku z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2020 r. wszystkie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne w okresie od 16.03.2020 r. aż do odwołania zawieszają swoją działalność wychowawczo-dydaktyczną.

W związku z zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się wirusa SARA-CoV-2 w poczuciu odpowiedzialności i wspierania działań instytucji zapewniających bezpieczeństwo, informujemy, iż Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie od 16.03.2020 r. aż do odwołania zawiesza wszystkie zajęcia w ramach kursów i szkoleń.

Kontynuowanie działań szkoleniowych nastąpi w późniejszym czasie, w zależności od decyzji podejmowanych w kraju o czym niezwłocznie będziemy informować.


Serdecznie zapraszamy do kontaktu:
e-mail: mflisikowska@twp.szczecin.pl
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej OR w Szczecinie
ul. Potulicka 16
70-234 Szczecin
tel. 91 44-80-021