ABC Lidera (szkolenie zdalne)

Szkolenie

Lider to osoba, która potrafi w odpowiedni sposób zarządzać zespołem, kierować projektem, organizować i wskazywać słuszny kierunek, a także brać odpowiedzialność za swoje decyzje. Jednym słowem, to dobry szef, kierownik, prezes, przewodniczący i manager. Niniejszy kurs poświęcony jest wzmocnieniu kluczowych kompetencji lidera, niezbędnych do zarządzania zespołem we współczesnej organizacji.

Adresaci

Szkolenie dedykowane jest dla liderów, menadżerów, właścicieli firm. Dla osób, które są na początku swojej drogi menadżerskiej i chcą poznać gotowe i sprawdzone strategie w zarządzaniu. Warsztat jest również dla osób, które prowadzą już od jakiegoś czasu zespoły i mają doświadczenie w zarządzaniu, ale czują, że ich metody nie zawsze działają i potrzebują doposażyć swój „kuferek menadżerski” o nowe sprawdzone narzędzia.

 


Tematyka

  • Wprowadzenie do tematu zarządzania zespołem – cechy „idealnego” szefa.
  • Wyznaczanie zadań i celów.
  • Elementy zarządzania przez cele.
  • Udzielanie informacji zwrotnej.
  • Prowadzenie spotkań.
  • Motywowanie i budowanie zaangażowania u pracowników.
  • Jak wiązać dobrego pracownika z firmą.
  • Menadżer coachem, podstawy coachingu narzędziowego.
  • Trudne rozmowy z pracownikami.
  • Przećwiczenie nabytych umiejętności.
Cena: 400 PLN

Czas trwania:

Szkolenie trwa 6 godz. zegarowych w systemie popołudniowym, 2x 3h zegarowe w godz. 17:00-20:00, Zajęcia realizowane w tybie zdalnym w terminach 28.02 oraz 01.03

Ważne informacje

Zajęcia odbywają się w formie zdalnej poprzez aplikację Teams.

Kurs jest organizowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Dla instytucji oraz firm świadczymy usługę szkolenia w miejscu Państwa działalności – o szczegóły proszę zapytać mailowo lub telefonicznie.

Więcej informacji: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl.