Asertywny styl komunikacji (szkolenie zdalne)

Szkolenie

Warsztaty mają na celu rozwinięcie świadomości w zakresie asertywności i jej znaczenia w życiu prywatnym i zawodowym. Zajęcia dają praktyczną możliwość poznania technik asertywności i doskonalenia umiejętności korzystania z nich na co dzień. Wspólnie z trenerem dokonają Państwo autoanalizy poziomu swojej asertywności w kontekście różnych obszarów życia. Nauczymy się również rozpoznawania symptomów agresji i uległości oraz poznamy i przećwiczymy metody, które pozwolą Państwu budować pewność siebie i poczucie własnej wartości.

 

 

 

Adresaci

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które chciałyby zwiększyć pewność siebie w relacjach z innymi. Dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się odmawiać, przyjmować krytykę i jak asertywnie wyrażać swoje zdanie zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.

 


Tematyka

  • Wprowadzenie do tematu asertywności.
  • Rodzaje zachowań i postaw w komunikacji interpersonalnej.
  • Rola pozytywnego myślenia w ćwiczeniu asertywności.
  • Asertywna komunikacja – rodzaje i sposoby komunikowania się.
  • Kiedy i gdzie warto byś asertywnym?.
  • Praktyczne przećwiczenie asertywnej komunikacji.
Cena: 400 PLN

Czas trwania:

Szkolenie trwa 6 godz. zegarowych w systemie popołudniowym, 2x 3h zegarowe w godz. 17:00-20:00, Zajęcia realizowane w tybie zdalnym w terminach 13.03 oraz 14.03

Ważne informacje

Zajęcia odbywają się w formie zdalnej poprzez aplikację Teams.

Kurs jest organizowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Dla instytucji oraz firm świadczymy usługę szkolenia w miejscu Państwa działalności – o szczegóły proszę zapytać mailowo lub telefonicznie.

Więcej informacji: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl.