Coachingowy styl kierowania – czyli jak wykorzystywać elementy coachingu w zarządzaniu zespołem

Szkolenie

Warsztaty służą uporządkowaniu i usystematyzowaniu wiedzy z zakresu coachingu, coachingu narzędziowego, grupowego oraz zespołowego. Zajęcia pozwolą Państwu nabyć lub udoskonalić kompetencje coachingowe niezbędne do samodzielnego prowadzenia procesów rozwojowych indywidualnych jak i grupowych. Istotnym elementem warsztatów jest poznanie i przećwiczenie narzędzi do pracy indywidualnej z pracownikiem oraz całym zespołem.

 

Adresaci

Kadra zarządzająca, menadżerowie, liderzy zespołów, właściciele firm. Wszyscy, którzy prowadzą zespoły. Wszyscy, którym zależy na wprowadzeniu do firmy/zespołu kultury coachingowej oraz budowaniu zaangażowania i samodzielności wśród pracowników

 


Tematyka

  • Wprowadzenie do tematu coachingu.
  • Elementy coachingu w relacji szef-pracownik.
  • Menadżer Coachem.
  • Narzędzia coachingowe w rękach menadżera.
  • Mapa działania – etapy wdrożenia i prowadzenia coachingu.
  • Podstawy praktykowania.
  • Korzyści i zagrożenia z wdrożenia coachingowego styku kierowania.
  • Coaching grupowy i zespołowy.
  • Rozwijanie umiejętności coachingowych.
Cena: 750 PLN

Czas trwania:

Szkolenie trwa 16 godz. dydaktycznych w systemie weekendowym sobota i niedziela (9.00-15.00)

Ważne informacje

Zajęcia odbywają się w budynku Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 15, w nowoczesnych salach dydaktycznych.

Kurs jest organizowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Dla instytucji oraz firm świadczymy usługę szkolenia w miejscu Państwa działalności – o szczegóły proszę zapytać mailowo lub telefonicznie.

Więcej informacji: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl.