Zarządzanie przez cele – efektywne określanie celów i priorytetów (szkolenie zdalne)

Szkolenie

Celem warsztatów jest uporządkowanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu zarządzania przez cele. Uczestnicy mają okazje nabyć i przećwiczyć umiejętności wyznaczania celów i określania priorytetów oraz poznać narzędzia wykorzystywane w procesie zarządzania przez cele. Warsztaty pozwolą również na rozwinięcie kompetencji menadżerskich związanych z ustalaniem, komunikowaniem i oceną zadań pracowników.

 

 

Adresaci

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które chcą efektywnie planować i organizować swój czas poprzez prawidłowe wyznaczanie zadań i celów własnych oraz pracowników. Szkolenie kierowane dla kadry kierowniczej, liderów zespołów, właścicieli firm, dla osób na samodzielnych stanowiskach. Dla wszystkich, którym zależy na wprowadzeniu do swojej pracy koncepcji zarządzania przez cele.

 


Tematyka

  • Wprowadzenie do tematu zarządzania przez cele.
  • Filozofia zarządzania przez cele według koncepcji Petera Druckera.
  • Proces wyznaczania celów i zadań – omówienie etapów.
  • Poznanie i przećwiczenie narzędzi wykorzystywanych w procesie zarządzania przez cele.
  • Jak komunikować zadania, monitorować i oceniać poziom ich realizacji.
  • Narzędzia do efektywnego planowania oraz ustalania priorytetów.
  • Czynniki i bariery zagrażające realizacji celów i zadań.
  • Praktyczne przećwiczenie nabytych umiejętności.
Cena: 400 PLN

Czas trwania:

Szkolenie trwa 6 godz. zegarowych w systemie popołudniowym, 2x 3h w godz. 17:00-20:00, Zajęcia realizowane w tybie zdalnym.

Ważne informacje

Zajęcia odbywają się w formie zdalnej poprzez aplikację Teams.

Kurs jest organizowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Dla instytucji oraz firm świadczymy usługę szkolenia w miejscu Państwa działalności – o szczegóły proszę zapytać mailowo lub telefonicznie.

Więcej informacji: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl.