Animator czasu wolnego seniorów

Szkolenie

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności pedagogicznych które mają zastosowanie w animacji czasu wolnego osób dorosłych i seniorów. Szkolenie ma charakter praktyczny. Uczestnicy biorą udział w tańcach, grach, zabawach i formach animacyjnych przygotowanych specjalnie dla osób starszych.

Adresaci

Opiekunowie osób starszych, studenci, pielęgniarki, harcerze.


Tematyka

 • Animator osób dorosłych i seniorów – wprowadzenie teoretyczne
 • Profil osobowościowy animatora
 • Cechy dobrego animatora
 • Zadania i rola animatora
 • Pojęcie i funkcje animacji i czasu wolnego
 • Realia pracy, pułapki, zalety pracy animatora
 • Podstawowy zestaw przyborów do pracy animatora
 • Ćwiczenia integracyjne dla osób dorosłych i seniorów
 • Zajęcia outdoorowe
 • Gry i zabawy integracyjne dla osób starszych
 • Niekonwencjonalne gry sportowe dla osób starszych
 • Ćwiczenia integracyjne angażujące zmysły słuchu i wzroku
 • Gry i zabawy pobudzające funkcje mózgu
 • Przykłady ciekawych scenariuszy imprez tematycznych
 • Animacje – ćwiczenia manualne dla osób dorosłych i seniorów
 • Animacje taneczne dla dorosłych i seniorów
 • Proste układy choreograficzne dla seniorów i dorosłych
 • Animacyjne formy muzyczno-taneczne
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy animatora osób starszych
 • Stany nagłego zatrzymania krążenia
 • Pierwsza pomoc AED i BLS
Cena: 300 PLN

Czas trwania:

8 godzin dydaktycznych. Nauka w systemie weekendowym (piątek od godz. 16.00, sobota i niedziela od godz. 9.00)

Ważne informacje

Zajęcia odbywają się w budynku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 15, w nowoczesnych salach dydaktycznych.

Kurs jest organizowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Więcej informacji: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl.