Animator integracji

Szkolenie

Celem szkolenia jest przekazanie niekonwencjonalnych i aktywnych metod oraz form pracy osobom zajmującym się organizacją czasu wolnego, w szczególności w środowisku wychowawczym.

Uczestnicy nabywają doświadczenia poprzez aktywne uczestnictwo w szkoleniu. Warsztaty integracyjne przygotowują uczestników do poprowadzenia atrakcyjnych, aktywizujących zajęć grupowych w każdych warunkach i bez nakładów finansowych. Zadania i ćwiczenia integracyjne mają za zadanie zwiększyć spójność grupy, komunikacji między sobą, a przede wszystkim stworzenie poczucia bezpieczeństwa w danej społeczności.

Część gier i zabaw dydaktycznych to konkretne zadania przydatne każdemu wychowawcy – animatorowi. Wychowawca zyskuje możliwość poznania swoich wychowanków w krótkim czasie i od innej strony.

Adresaci

Nauczyciele prowadzący zielone szkoły, obozy integracyjne, wychowawcy klas, pedagodzy szkolni, instruktorzy harcerstwa, wychowawcy i kierownicy kolonii, obozów i placówek wychowawczych, animatorzy czasu wolnego.


Tematyka

 • Animacja integracyjna – wstęp.
 • Budowa i prowadzenie grupy ćwiczebnej.
 • Budowa zaufania i więzi z grupą.
 • Testy na zgranie grupy.
 • Zadania podkreślające rolę każdej jednostki w grupie.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy animatora.
 • Zabawy i gry integracyjne dla dzieci.
 • Rola gier i zabaw w życiu człowieka.
 • Ćwiczenia i gry outdorowe.
 • Gry sportowe i zajęcia rekreacyjne.
 • Zabawy, gry i ćwiczenia integracyjne dla młodzieży.
 • Zadania i gry outdorowe dla dzieci starszych i młodzieży.
 • Niekonwencjonalne gry sportowe.
 • Żonglowanie chustami.
 • Zabawy z chustą Klanza.
 • Rola tańca w animacji ruchowej.
 • Animacje taneczne z chustą Klanza dla rożnych grup wiekowych.
 • Nauka podstawowych tańców animacyjnych.
Cena: 300 PLN

Czas trwania:

10 godzin dydaktycznych. Nauka w systemie weekendowym (sobota lub niedziela w godz. 9:00-16:30)

Ważne informacje

Zajęcia odbywają się w budynku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 15, w nowoczesnych salach dydaktycznych.

Kurs jest organizowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Więcej informacji: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: szkolenia@twp.szczecin.pl.