Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Druga młodość ” – Klub Seniora przy Polskim Związku Niewidomych Okręgu Zachodniopomorskim” w ramach działania: 7.6 RPO WZ 2014-2020 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Termin realizacji projektu:  28 stycznia 2020 r. – 31 sierpnia 2022 r.
Dofinansowanie projektu ze środków UE: 979.065,60 PLN

Biuro projektu: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin.
Kontakt: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: projekt72@twp.szczecin.pl
Miejsce realizacji projektu: Klub Seniora w Szczecinie, ul. J. Piłsudskiego 37 (budynek PZN Okręg Zachodniopomorski)

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

 • które ukończyły 60 rok życia (kobiety i mężczyżni) z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze względu na wzrok,
 • zamieszkujące województwo zachodniopomorskie, zrzeszone w Kole Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Zachodniopomorskiego.

Liczba miejsc: 30.

W ramach projektu oferujemy:

 1. Treningi pamięci i funkcji poznawczych.
 2. Profilaktykę szerzenia świadomości wśród seniorów odnośnie chorób otępiennych.
 3. Zajęcia z zakresu usprawniania funkcji motorycznych.
 4. Warsztaty pasji, twórczości i samodzielności w tym terapia zajęciowa, zajęcia manualne, gry i zabawy.
 5. Spotkania Klubu literacko – filmowego.
 6. Warsztaty edukacyjne z zakresu nowoczesnych tyflotechnologii.
 7. Koło miłośników języka niemieckiego.
 8. Wyjścia rekreacyjno – krajoznawcze (w tym opera/teatr/muzea).
 9. Wycieczki poza miasto.

Dodatkowo zapewniamy spotkania m.in. z terapeutą, masażystą, prawnikiem, psychologiem czy pielęgniarką.
Dla uczestników projektu przewidziany jest poczęstunek.


Plany zajęć:

 1. Plan zajęć – sierpień 2020 (PDF)
 2. Plan zajęć – wrzesień 2020 (PDF)
 3. Plan zajęć – październik 2020 (PDF)
 4. Plan zajęć – listopad 2020 (PDF)
 5. Plan zajęć – grudzień 2020 (PDF)
 6. Plan zajęć – styczeń 2021 (PDF) – aktualny
 7. Harmonogram działań (sierpień/wrzesień 2020) (PDF)
 8. Harmonogram działań (październik 2020) (PDF)
 9. Harmonogram działań (listopad 2020) (PDF)
 10. Harmonogram działań (grudzień 2020) (PDF)
 11. Harmonogram działań (styczeń 2021) (PDF) – aktualny

Dokumenty projektowe:

 1. Regulamin udziału w projekcie PZN (PDF)
 2. Formularz zgłoszeniowy do projektu (PDF)
 3. Wykaz form wsparcia dla uczestników projektu (PDF)

Zapytania ofertowe:

 1. Zapytanie na dostawę sprzętu elektronicznego do Polskiego Związku Niewidomych Okręg Zachodniopomorski (21.02.2020 r.)
 2. Zapytanie o cenę – prace remontowo-adaptacyjne (9.04.2020 r.)
 3. Ogłoszenie o zamówieniu ZK – catering (20.05.2020 r.)
 4. Zapytanie o cenę – psycholog (25.06.2020 r.)
 5. Zapytanie o cenę – poradnictwo prawne (25.06.2020 r.)
 6. Szacowanie wartości zamówienia – instruktor orientacji przestrzennej (01.07.2020 r.)
 7. Szacowanie wartości zamówienia – terapeuta zajęciowy (01.07.2020 r.)
 8. Zapytanie o cenę – zajęcia informatyczne (01.07.2020 r.)
 9. Zapytanie o cenę – masażysta (01.07.2020 r.)
 10. Szacowanie wartości zamówienia – wyjazdy integracyjno-edukacyjne (13.07.2020 r.)

 

Projekt promuje zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w tym niedyskryminacji dla osób z niepełnosprawnością.