Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie serdecznie zaprasza osoby z niepełnosprawnością ze względu na wzrok do wzięcia udziału w trwałości projektu: „Druga młodość ” – Klub Seniora przy Polskim Związku Niewidomych Okręgu Zachodniopomorskim” w ramach działania: 7.6 RPO WZ 2014-2020 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

 • Termin trwałości projektu:  01 września 2022 r. – 31 sierpnia 2024 r.
 • Biuro projektu: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin, tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: twp@twp.szczecin.pl
 • Miejsce realizacji projektu: Klub Seniora w Szczecinie, ul. J. Piłsudskiego 37 (budynek PZN Okręg Zachodniopomorski)

W projekcie przewidziano działania mające wpływ na trwałość projektu:

 • Spotkania z psychologiem (praktyczne ćwiczenia psychologiczne).
 • Możliwość pomiaru ciśnienia oraz poziomu cukru.
 • Instytucjonalna gotowość do świadczenia usług asystenckich utworzonych w ramach projektu dla 30 osób.

W celu chęci skorzystania z pomocy prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: (91) 433 83 38. Wszelkich informacji udzielimy również w Biurze projektu oraz w Miejscu realizacji projektu tj. Klub Seniora w Szczecinie, ul. J. Piłsudskiego 37 (budynek PZN Okręg Zachodniopomorski).

Projekt promuje zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w tym niedyskryminacji dla osób z niepełnosprawnością.

 


Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Druga młodość ” – Klub Seniora przy Polskim Związku Niewidomych Okręgu Zachodniopomorskim” w ramach działania: 7.6 RPO WZ 2014-2020 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Termin realizacji projektu:  28 stycznia 2020 r. – 31 sierpnia 2022 r.
Dofinansowanie projektu ze środków UE: 979.065,60 PLN
Całkowita wartość projektu: 1.030.905,60 PLN

Biuro projektu: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin.
Kontakt: tel. (91) 44 80 021 lub e-mail: projekt72@twp.szczecin.pl
Miejsce realizacji projektu: Klub Seniora w Szczecinie, ul. J. Piłsudskiego 37 (budynek PZN Okręg Zachodniopomorski)

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

 • które ukończyły 60 rok życia (kobiety i mężczyżni) z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze względu na wzrok,
 • zamieszkujące województwo zachodniopomorskie, zrzeszone w Kole Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Zachodniopomorskiego.

Liczba miejsc: 30.

W ramach projektu oferujemy:

 1. Treningi pamięci i funkcji poznawczych.
 2. Profilaktykę szerzenia świadomości wśród seniorów odnośnie chorób otępiennych.
 3. Zajęcia z zakresu usprawniania funkcji motorycznych.
 4. Warsztaty pasji, twórczości i samodzielności w tym terapia zajęciowa, zajęcia manualne, gry i zabawy.
 5. Spotkania Klubu literacko – filmowego.
 6. Warsztaty edukacyjne z zakresu nowoczesnych tyflotechnologii.
 7. Koło miłośników języka niemieckiego.
 8. Wyjścia rekreacyjno – krajoznawcze (w tym opera/teatr/muzea).
 9. Wycieczki poza miasto.

Dodatkowo zapewniamy spotkania m.in. z terapeutą, masażystą, prawnikiem, psychologiem czy pielęgniarką.
Dla uczestników projektu przewidziany jest poczęstunek.


Plany zajęć:

 1. Plan zajęć – sierpień 2020 (PDF)
 2. Plan zajęć – wrzesień 2020 (PDF)
 3. Plan zajęć – październik 2020 (PDF)
 4. Plan zajęć – listopad 2020 (PDF)
 5. Plan zajęć – grudzień 2020 (PDF)
 6. Plan zajęć – styczeń 2021 (PDF)
 7. Plan zajęć – luty 2021 (PDF)
 8. Plan zajęć – marzec 2021 (PDF)
 9. Plan zajęć – kwiecień 2021 (PDF)
 10. Plan zajęć – maj 2021 (PDF)
 11. Plan zajęć – czerwiec 2021 (PDF)
 12. Plan zajęć – lipiec 2021 (PDF)
 13. Plan zajęć – sierpień 2021 (PDF)
 14. Plan zajęć – wrzesień 2021 (PDF)
 15. Plan zajęć – październik 2021 (PDF)
 16. Plan zajęć – listopad 2021 (PDF)
 17. Plan zajęć – grudzień 2021 (PDF)
 18. Plan zajęć – styczeń 2022 (PDF)
 19. Plan zajęć – luty 2022 (PDF)
 20. Plan zajęć – marzec 2022 (PDF)
 21. Plan zajęć – kwiecień 2022 (PDF)
 22. Plan zajęć – maj 2022 (PDF)
 23. Plan zajęć – czerwiec 2022 (PDF)
 24. Plan zajęć – lipiec 2022 (PDF)
 25. Harmonogram działań (sierpień/wrzesień 2020) (PDF)
 26. Harmonogram działań (październik 2020) (PDF)
 27. Harmonogram działań (listopad 2020) (PDF)
 28. Harmonogram działań (grudzień 2020) (PDF)
 29. Harmonogram działań (styczeń 2021) (PDF)
 30. Harmonogram działań (luty 2021) (PDF)
 31. Harmonogram działań (marzec 2021) (PDF)
 32. Harmonogram działań (kwiecień 2021) (PDF)
 33. Harmonogram działań (maj 2021) (PDF)
 34. Harmonogram działań (czerwiec 2021) (PDF)
 35. Harmonogram działań (lipiec 2021) (PDF)
 36. Harmonogram działań (sierpień 2021) (PDF)
 37. Harmonogram działań (wrzesień 2021) (PDF)
 38. Harmonogram działań (październik 2021) (PDF)
 39. Harmonogram działań (listopad 2021) (PDF)
 40. Harmonogram działań (grudzień 2021) (PDF)
 41. Harmonogram działań (styczeń 2022) (PDF)
 42. Harmonogram działań (luty 2022) (PDF)
 43. Harmonogram działań (marzec 2022) (PDF)
 44. Harmonogram działań (kwiecień 2022) (PDF)
 45. Harmonogram działań (maj 2022) (PDF)
 46. Harmonogram działań (czerwiec 2022) (PDF)
 47. Harmonogram działań (lipiec 2022) (PDF)

Dokumenty projektowe:

 1. Regulamin udziału w projekcie PZN (PDF)
 2. Formularz zgłoszeniowy do projektu (PDF)
 3. Wykaz form wsparcia dla uczestników projektu (PDF)

Zapytania ofertowe:

 1. Zapytanie na dostawę sprzętu elektronicznego do Polskiego Związku Niewidomych Okręg Zachodniopomorski (21.02.2020 r.)
 2. Zapytanie o cenę – prace remontowo-adaptacyjne (9.04.2020 r.)
 3. Ogłoszenie o zamówieniu ZK – catering (20.05.2020 r.)
 4. Zapytanie o cenę – psycholog (25.06.2020 r.)
 5. Zapytanie o cenę – poradnictwo prawne (25.06.2020 r.)
 6. Szacowanie wartości zamówienia – instruktor orientacji przestrzennej (01.07.2020 r.)
 7. Szacowanie wartości zamówienia – terapeuta zajęciowy (01.07.2020 r.)
 8. Zapytanie o cenę – zajęcia informatyczne (01.07.2020 r.)
 9. Zapytanie o cenę – masażysta (01.07.2020 r.)
 10. Szacowanie wartości zamówienia – wyjazdy integracyjno-edukacyjne (13.07.2020 r.)

 

Projekt promuje zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w tym niedyskryminacji dla osób z niepełnosprawnością.